Misja

Nowe oblicze profesjonalizmu

Tworzymy warunki i rynek pracy dla profesjonalnych mentorów w Polsce i Europie. Budujemy sieć profesjonalistów świadomych zmian gospodarczych, demograficznych i społecznych, ludzi chcących dzielić się swym doświadczeniem w celu rozwijania innych oraz promujących ważne społecznie wartości. Zamierzamy opisać dobre praktyki programów mentoringowych, wdrożyć standardy pracy mentora, zdefiniować kluczowe kompetencje, zasady współpracy w relacji mentoringowej oraz narzędzia do selekcji profesjonalnych mentorów i ich podopiecznych.

Szeroki kontekst społeczny i biznesowy

Odpowiadamy na potrzeby różnorodnych sfer życia publicznego, segmentów rynku i branż. Nasza oferta skierowana jest zarówno do ekspertów, którym dajemy możliwość rozwoju w dziedzinie mentoringu, jak i osób szukających mentora, w momentach ważnych decyzji życiowych i zmian zawodowych. Naszą działalność dedykujemy m.in. biznesowi, samorządom, administracji publicznej, izbom gospodarczym, instytucjom bankowym, placówkom edukacyjnym.

Relacje międzykulturowe

Budując sieć wysokiej jakości relacji, oferujemy członkom i partnerom biznesowym platformę wiedzy i współpracy. Mając na uwadze elitarny charakter Stowarzyszenia, skupiamy ludzi świadomych swoich wartości, z pasją, zaangażowanych profesjonalistów gotowych do inwestowania w relacje profesjonalne.
Czerpiąc z doświadczenia własnego, a także naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, będziemy transferować wypracowane rozwiązania i praktyki do krajów szeroko rozumianego Wschodu, potrzebujących dobrych praktyk i naszego know-how.