Rekrutacja do Szkoły Mentoringu ruszyła!

Informujemy, że ruszyła rekrutacja na  pierwsze w Polsce studia podyplomowe z mentoringu  pod nazwą –  Szkoła Mentoringu przygotowane w partnerstwie z Collegium Wratislawiense  a realizowane na  Uczelni Łazarskiego. Studia inicjują działanie Akademickiego Centrum Mentoringu, które będzie działać przy Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji pod linkiem http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/szkola-mentoringu/.