Partnerstwo

Partnerstwo z PSM umożliwia wzajemną wymianę świadczeń, wspólne działania promocyjno-marketingowe, wzmocnienie komunikacji zewnętrznej oraz budowę wizerunku nowoczesnej firmy świadomej idei mentoringu oraz wartości promowanych przez Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. Dla Partnerów wspierających realizację naszej misji przygotowaliśmy pakiet korzyści

 

Każdemu Partnerowi (Partner Strategiczny i Organizacyjny) gwarantujemy:

 • tytuł Partnera PSM przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 • publikacja logo na stronie PSM
 • możliwość opublikowania materiału na stronie PSM
 • otrzymywanie zaproszenia na wszystkie wydarzenia organizowane przez PSM
 • możliwość zorganizowania 1 w ciągu roku warsztatu tematycznego dla członków PSM
 • informowanie o Partnerze w newsletterze PSM
 • informowanie w pierwszej kolejności o planowanych projektach PSM
 • możliwość otrzymania tytułu lidera budującego środowisko PSM w określonym regionie geograficznym Polski
 • możliwość wykorzystania produktów/ narzędzi/rozwiązań oferowanych przez Partnera w pracy mentorów PSM oraz w ramach realizowanych projektów mentoringowych

Dodatkowo Partner Strategiczny otrzymuje:

 • tytuł Partnera Strategicznego PSM przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 • możliwość mailingu z informacją o własnej ofercie i usługach do członków PSM
 • dostęp do członkowskiej bazy wiedzy
 • możliwość składania wspólnych wniosków o dofinansowanie, partycypacja w zabezpieczeniu wkładu własnego
 • możliwość realizacji wspólnych projektów inicjowanych przez obie strony na odrębnie określonych zasadach
 • możliwość prezentacji swojej oferty współpracującym dziennikarzom podczas konferencji organizowanych przez PSM
 • dostęp do budowanej sieci szkoleń na specjalnych warunkach
 • bezpłatny dostęp do wiedzy o najnowszych trendach w zakresie mentoringu
 • możliwość współorganizacji badań naukowych i komercyjnych oraz dostęp do przeprowadzonych wcześniej wyników badań