Mentoring. Coaching. Doradztwo. Główne różnice.

Mentoring organizacyjny – sprawowanie opieki nad współpracownikiem (uczniem/ podopiecznym/ mentee) na różnych etapach jego rozwoju, wspieranie w rozwoju kompetencji i talentów oraz na etapie podejmowania ważnych decyzji i wyborów,  poprzez wykorzystywanie wiedzy osoby z dużym doświadczeniem z podobnego obszaru (pracownik firmy lub mentor zewnętrzny), wysokimi umiejętnościami zawodowymi/ eksperckimi oraz  posiadającego autorytet osobisty w danej dziedzinie….