Członkostwo

Członkostwo w PSM umożliwia dostęp do nowych idei oraz ciekawych międzybranżowych, międzynarodowych i międzypokoleniowych kontaktów oraz projektów. Dla Członków Stowarzyszenia przygotowaliśmy pakiet korzyści mając na względzie wartości zdefiniowane przez PSM.

Każdemu z Członków gwarantujemy:

 • możliwość posługiwania się tytułem Członek PSM
 • przynależność do otwartej środowiskowo, ale równocześnie elitarnej organizacji, która będzie budować i rozwijać rynek pracy dla profesjonalnych mentorów i mentees, dbając o wysokie standardy etyczne, rozwój kompetencji oraz oferując edukację w obszarach kluczowych dla sukcesu w tych rolach
 • rozwój kontaktów biznesowych wśród wysokiej klasy profesjonalistów zainteresowanych rolą mentora lub poszukujących mentorów
 • możliwość angażowania się w prace zespołów projektowych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów zatwierdzonych do realizacji w danym roku
 • możliwość aktywnego udziału w rozwoju poszczególnych ścieżek i rodzajów mentoringu rozwijanych w ramach Stowarzyszenia
 • możliwość aktywnego tworzenia środowiska mentoringowego w Polsce poprzez osobiste rekomendacje
 • udział w spotkaniach członków Stowarzyszenia
 • zniżki na udział w corocznej konferencji branżowej
 • dostęp do wyników badań prowadzonych przez PSM lub pod patronatem PSM
 • dostęp do aktualnych informacji dotyczących zagadnień mentoringu poprzez stronę internetową Stowarzyszenia
 • rozwój osobisty oraz wymiana doświadczeń na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez PSM
 • udział w konferencjach i inicjatywach lokalnych organizowanych przez PSM
 • docelowo dostęp do informacji na temat projektów, środowiska i trendów w dziedzinie mentoringu poprzez comiesięczny newsletter PSM